Open Vld wil meerderheidsoverleg over assisen

Print

Open Vld wil meerderheidsoverleg over assisen

Open Vld wil zo spoedig mogelijk een overleg van alle fracties van de meerderheid in Kamer én Senaat samen over de snelle invoering van een motiveringsplicht voor de jury’s in assisenzaken. Dat zegde Sabien Lahaye-Battheu dinsdag in de marge van de Kamercommissie Justitie.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gaf het parlement een vol jaar de tijd om de hele assisenprocedure te hervormen. Maar dat vindt Open Vld te lang omdat in één jaar tijd minstens 130 nieuwe assisenveroordeelden gebruik kunnen maken van het arrest-Taxquet van het Europees mensenrechtenhof in Straatsburg. Dat arrest verplicht de jury om zijn beslissing om iemand schuldig te verklaren of vrij te spreken te motiveren. En zonder nieuwe wet is er geen motivering.

De liberalen willen de andere meerderheidsfracties er nu van overtuigen om heel snel een wet te stemmen waardoor die motivering verplicht wordt. Meer informatie over dit debat vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

Nu in het nieuws