1 / 2

Nancy Pelosi wil onderzoek naar beleid van Bush

George W. Bush heeft nog niet goed en wel het Witte Huis verlaten of de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, wil een gerechtelijk en parlementair onderzoek naar het veiligheidsbeleid van de afscheidnemende regering. De nieuwbakken president Barack Obama wil het verleden liever laten rusten.

jrosquin

Pelosi wil laten onderzoeken of de regering onwettelijke maatregelen trof, waarbij elementaire vrijheden met de voeten werden getreden in de zogezegde naam van nationale veiligheid. Obama is er niet voor op uit om zijn voorganger op de rooster te leggen en zegt naar de toekomst te willen kijken. Hij is er echter van overtuigd dat "niemand boven de wet staat".

Belastingverlagingen voor rijken blijven

Ook de benoeming van negen federale procureurs-generaal door de regering Bush wil Obama onbemoeid laten, terwijl Pelosi een onderzoek wil naar de politisering van justitie.

Tenslotte lijkt Obama ook niet van zinnens om zijn verkiezingsbelofte om de door Bush ingevoerde belastingverlagingen voor de allerrijksten door te voeren. Pelosi zei nochtans dat het Congres werk zou moeten maken van het terug draaien van de belastingverlagingen omdat het Amerikaanse Rekenhof berekende dat die maatregel voor het grootste deel van het gigantische begrotingstekort verantwoordelijk is.