1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Schooldirectrice in Bergen bant Facebook

Een schooldirectrice in Bergen verbiedt leerkrachten om vriendschap te sluiten met leerlingen op sociale netwerksites. “Het wordt tijd dat we afbakenen wat wel en niet kan”, zegt Willy Bombeek van het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (VSKO).

kscherpenberg

In het onderwijs bestaat er geen internetbeleid, al lijken de meeste leerkrachten uit eigen beweging afstand tot hun leerlingen te willen bewaren. Dries Erens (23), leerkracht aan het Technisch Instituut St.-Lodewijk in Genk, verwijderde om die reden zijn Netlogprofiel. “Ik merk aan reacties op school dat leerlingen online informatie over je opzoeken”, zegt Erens. “Bepaalde zaken hoeven zij niet te weten. Bij oud-leerlingen kan het wel.”

Ice tea

Directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg Ben Lambrechts ziet communicatiemogelijkheden in sociale netwerksites. “Zo kwamen wij van studenten op Facebook te weten dat ze graag ice tea in de kantine zagen. Die is er ook gekomen.” Zelf accepteert hij geen studenten op zijn persoonlijk profiel. “Ik onderhoud nauwe contacten met de studentenvertegenwoordigers, maar dat maakt hen nog geen vrienden.”

Klascement.be, een netwerksite voor leerkrachten, is ook actief op Facebook. “Enkel om met leerkrachten in contact te komen”, zegt moderator en leerkracht Frans Rein Bousard. “Om problemen met leerlingen te bespreken is dat medium veel te openbaar en persoonlijk. Maar ik denk dat elke leerkracht dat beseft.”

Afbakenen

In het katholieke onderwijs wordt er nagedacht over omgaan met nieuwe communicatiemiddelen, zoals e-mail en internet, zegt Willy Bombeek van het VSKO. “Het wordt tijd dat we afbakenen wat wel en niet kan. Voorlopig is deze discussie beperkt tot scholen, hun leerlingen en hun ouders.”

Vastgoed

Jobs in de regio