Vakbonden GM Antwerpen verheugd over garanties

Print

Vakbonden GM Antwerpen verheugd over garanties

De vakbonden van de autofabriek General Motors in Antwerpen zijn erg tevreden over een sociaal akkoord dat ze hebben bereikt met de Europese directie van het bedrijf. De twee partijen kwam onder meer overeen dat er in geen geval gedwongen ontslagen vallen en dat geen enkele vestiging onder geen beding gesloten wordt.

Gezien de slechte situatie van de automarkt en de kritieke toestand van de autosector in de Verenigde Staten noemt Rudi Kennes van het ABVV dit belangrijke verworvenheden.

Arbeidsduurverkorting & economische werkloosheid

Om de gevreesde productievermindering op te vangen zal er worden terug gegrepen naar middelen als arbeidsduurverkorting en economische werkloosheid. De directie van GM deed de belofte om in die gevallen een deel van het geleden loonverlies zelf bij te passen.

Mocht de bedrijfsleiding de beloofde garanties toch niet nakomen is Kennes er van overtuigd dat de vakbonden juridisch sterk staan.

Nu in het nieuws