België vijfde Europese exporteur van wapens naar Israël

Print

België vijfde Europese exporteur van wapens naar Israël

De Belgische overheid keurde in 2007 voor 5,4 miljoen euro wapenexportvergunningen naar Israël goed. Ons land is daarmee de vijfde grootste exporteur van wapentuig naar Israël.

Dat staat in een rapport van de Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), dat is een Belgische onderzoeksinstelling. Frankrijk spant de kroon met 126,3 miljoen euro, gevolgd door Duitsland (28,4 miljoen), Roemenië (16,7 miljoen) en Groot-Brittannië (6,8 miljoen).

In totaal hebben zestien lidstaten van de Europese Unie exportvergoedingen naar Israël hebben goedgekeurd. Tussen 2003 en 2007 werden in België in totaal voor 23,3 miljoen euro exportvergunningen voor Israël goedgekeurd. Het Brusselse Gewest neemt het grootste deel (66,5 %) van de wapenexport naar Israël voor zijn rekening, gevolgd door Wallonië (19,7 %) en Vlaanderen (13,8 %).

Nu in het nieuws