Antwerpen zet schadefonds in voor gevolgen rellen: procedure

Print

Antwerpen zet schadefonds in voor gevolgen rellen: procedure

Antwerpen - Antwerpenaars die schade ondervonden bij de rellen van 31 december, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen uit het schadefonds. Dat is het stadsbestuur vrijdag overeengekomen.

Lees ook: Stad beslist zaterdag of AEL-betoging mag doorgaan

Het college besliste om de rellen naar aanleiding van de protestbetoging van 31 december 2008 formeel te erkennen als schadeverwekkende gebeurtenis. Tijdens de betoging naar aanleiding van het geweld in Gaza liepen enkele wagens schade op en sneuvelden er ook ruiten.

Foto's: © 2008 - StampMedia

Door de beslissing is het reglement 'schadefonds rellen' van toepassing. Er werden reeds 24 pv's opgemaakt waarin aangifte van schade werd gedaan. Deze mensen ontvangen een brief om hen te informeren over de mogelijkheid om op het schadefonds een beroep te doen.

Vrijstelling: 100 euro

Schadelijders die niet of onvoldoende verzekerd zijn en aan de voorwaarden voor het schadefonds voldoen, kunnen een schadeclaim indienen. De financiële tegemoetkoming bestaat uit een herstelvergoeding. De vrijstelling die de schadelijders zelf moeten betalen, bedraagt 100 euro.

Het geografische gebied waarop het schadefonds deze keer van toepassing is, wordt afgebakend door de volgende straten: Kerkstraat - Lange Van Bloerstraat - Pastorijstraat - Lovelingstraat - Lange Beeldekensstraat - Wetsstraat - Regentstraat - Constitutiestraat - Bisschopstraat - Willem Linnigstraat - Offerandestraat - Korte Winkelhaakstraat - Lange Winkelhaakstraat - Schaafstraat - Van Schoonhovenstraat - Pijlstraat - Violierstraat - Italiëlei - Frankrijklei - Maria-Theresialei - Korte Herentalsestraat - Lange Herentalsestraat - Appelmansstraat - Vestingstraat - Pelikaanstraat - Ploegstraat - Provinciestraat - Ketsstraat - Van Geertstraat - Turnhoutsebaan.

Hoe pakken schadelijders de aanvraag praktisch aan?

 • Stuur uw aanvraag vóór zaterdag 24 januari 2009 naar: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
 • Onderteken de aanvraag of laat een gemandateerde de aanvraag ondertekenen.
 • Noteer op de aanvraag die u indient het nummer van het proces-verbaal van uw aangifte of bevestig een kopie van de aangifte aan uw aanvraag voor schadevergoeding.
 • Welke documenten voegt u bij de aanvraag?

 • Een verklaring dat de schade niet of ontoereikend verzekerd is: dit kan zowel een verklaring zijn die u zelf opstelt (verklaring op eer) of een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij.
 • Een prijsberekening voor de vervanging of herstelling van het beschadigd goed, opgemaakt door een erkend aannemer of vakman of een ander bewijsstuk dat de geleden schade aantoont.
 • Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met de juridische dienst van de stad op het telefoonnummer 03/220.85.10. De contactpersoon is Tom Huygen.

  Meer nieuws uit stad en rand

  Vastgoed

  Auto's in de kijker

  Jobs in de regio