Ouders niet opgezet met Freinet-principe

Print
Dendermonde - De eenzijdige beslissing van het stadsbestuur om het gemeenteschooltje van Appels om te vormen tot een methodeschool volgens het Freinet- systeem,valt niet in goede aarde bij de ouderraad en de leerkrachten. Zij zagen liever een kleuterschool om nieuwe leerlingen aan te trekken.

De ouders en de personeelsleden van de gemeenteschool in Appels kunnen niet lachen met de mededeling van het stadsbestuur dat het schooltje omgevormd zal worden naar een Freinet-school. ”In het kader van brede school komt er op deze campus een vaste stek voor de speelpleinwerking in de vakanties en ook een polyvalente ruimte voor de verenigingen en bewoners van Appels”, schetst kersvers onderwijsschepen Carine Verhelst (sp.a).

”Appels is te klein voor twee lagere scholen. Omdat we toch de keuzevrijheid willen garanderen, willen we vanaf september overschakelen op Freinetonderwijs. Dendermonde heeft een hele grote scholengemeenschap, maar het methodeonderwijs is eigenlijk een grote ontbrekende schakel. We hopen hiermee kinderen aan te trekken uit de ruimere regio en zo de school weer leefbaar te maken. De personeelsleden die aan de slag zijn in het schooltje, kunnen blijven. Zij moeten het principe dan wel genegen zijn en zich omscholen.”

Buiten spel

Daar kan het schoentje nog wat wringen, want het personeel toont zich misnoegd over de beslissing, waar zij niet van op de hoogte waren. ”Er was geen communicatie en ook de kinderen waren verrast dit te horen”, luidt het.

Ook de ouderraad laat zich uitermate negatief uit. ”Al sinds september 2007, toen ik voorzitter werd van de ouderraad, vraag ik regelmatig om een stand van zaken, maar we zijn volledig buiten spel gezet. Dit is boven onze hoofden beslist”, klaagt Rob Van Gols aan. ”We zagen de toekomst wel somber in, maar dit is ook niet de behoefte van de ouders. We zagen meer heil in de komst van een kleuterschool om nieuw bloed aan te trekken en er te houden. We stellen ons vragen bij de haalbaarheid in de overgangsfase.”

Vanaf september zou er methode-onderricht starten in het eerste en twee leerjaar om zo de komende jaren uit te breiden. Een Freinet-kleuterschool komt er voorlopig niet.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio