Cassatieberoep tegen vrijlating 10 misdadigers

Cassatieberoep tegen vrijlating 10 misdadigers

Cassatieberoep tegen vrijlating 10 misdadigers

Print
Het parket-generaal in Gent is momenteel bezig met het voorbereiden van een cassatieberoep tegen eerdere arresten van het Gentse hof van beroep. Die arresten zorgden ervoor dat tien misdadigers de gevangenis konden verlaten.

Lees 'Er zijn te veel gerechtelijke procedures', het standpunt van expert John De Wit.
Lees voor meer informatie over deze discussie ook het tot op vandaag geüpdate expertenstuk van John De Wit.

Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) zou het cassatieberoep wel eens kunnen leiden tot een andere uitspraak van het Hof van Cassatie in de verschillende zaken.

Lijst bijna klaar

Door het arrest van het Hof van Cassatie op 28 oktober 2008 moesten de tien criminelen vrijgelaten worden. Bij de controle van de opsporingsmethodes moeten alle partijen tegelijkertijd gehoord worden voor de kamer van inbeschuldigingstelling. In Gent werd de wet evenwel anders geïnterpreteerd en werden de partijen afzonderlijk gehoord. Een procedurefout, volgens het Hof van Cassatie.

De procureur-generaal zal nu cassatieberoep aantekenen tegen de vier arresten van het hof van beroep in Gent. Dat zei minister De Clerck gisteren in de Kamer. Bovendien is de lijst met mogelijke andere zaken waarin een procedurefout is opgetreden bijna klaar.

MEEST RECENT