Verherstraeten: "Vonnissen niet voorlezen"

Print

Verherstraeten: Vonnissen niet voorlezen

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten (foto) wil dat rechters niet meer verplicht zijn om hun vonnissen voor te lezen. Dat schrijft hij samen met Mia De Schamphelaere en Raf Terwingen in een wetsvoorstel naar aanleiding van het Fortisarrest.

In de Fortiszaak was betwisting gerezen omdat het arrest niet volledig publiek werd voorgelezen. Dat moet namelijk van artikel 149 van de Grondwet omdat er door die openbaarheid controle is op misbruiken van het gerecht zelf.

Analfabetisme

Toch willen de indieners de grondwet wijzigen. Verherstraeten: “De grondwet stamt uit een samenleving met een groot analfabetisme en geen computers. De media waren nog niet zo goed ontwikkeld als vandaag. De verplichting om een vonnis integraal voor te lezen was toén zinvol, maar heeft nu geen meerwaarde meer”. Een bijkomende reden is de gerechtelijke achterstand. Verherstraeten wil de duur van de rechtszaken bekorten door de rechters niet meer te verplichten om alles voor te lezen. Die voorleesverplichting wordt in vele rechtbanken trouwens niet meer opgevolgd.

Geen voorlezing

Verherstraeten wil de grondwet zo wijzigen dat het mogelijk wordt om een vonnis of arrest op een andere manier openbaar te maken dan via voorlezing. Assisenarresten moeten wel nog volledig worden voorgelezen, “omdat de rechtspleging daar plechtig en met veel decorum verloopt en alles er mondeling moet herhaald worden zodat een lange rechtspleging daar wel kan”. Voorlezing moet ook kunnen in ophefmakende of interessante zaken.

MEEST RECENT