Gemeenten bestrijden overlast met GAS

Berlaar - Wie in de gemeenten Berlaar, Nijlen of Heist voor overlast zorgt, wordt daarvoor vanaf 1 mei met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) bedacht. De drie gemeenten werken hiervoor volop aan een gezamenlijk reglement.

“Een van de kernopdrachten van de gemeente is te waken over de openbare rust, de veiligheid, de gezondheid en de reinheid. Enkele jaren geleden kregen gemeenten uitdrukkelijk de bevoegdheid om zogenaamde openbare overlast te voorkomen en te bestrijden. Om deze opdrachten uit te voeren, zetten we samen met Nijlen en Heist de bestaande politiereglementen om naar één nieuw GAS-reglement”, zegt de Berlaarse burgemeester Walter Horemans (CD&V).

“Hierin leggen we vast wat moet verstaan worden onder openbare overlast en bepalen we ook boetes (tot 250 euro) voor eventuele overtreders. Toch zal dat ene GAS-reglement een aanvulling per gemeente hebben met een beperkt aantal specifieke reglementen voor elke gemeente afzonderlijk. Zo worden bijvoorbeeld de kermissen, markten en afvalophalingen niet in elke gemeente hetzelfde georganiseerd”, zegt hoofdcommissaris Jan Van Asch van de politiezone Berlaar-Nijlen.

Aan het GAS-reglement wordt nog volop gesleuteld. Pas wanneer het helemaal klaar is, kan het naar de drie gemeenteraden. Dat betekent dat het ten vroegste op 1 april, maar waarschijnlijk pas op 1 mei, in voege zal treden.

Chris VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio