"Crevits schuift radioactief slib Molse Nete op de lange baan"

Print

Crevits schuift radioactief slib Molse Nete op de lange baan

Mol - "Iedereen is het er ook over eens dat radioactief slib gesaneerd moet worden, alleen wil niemand opdraaien voor de kosten", klaagt Vlaams volksvertegenwoordiger Hans Schoofs.

In de jaren '70 raakte de Nete sterk vervuild door de toenmalige nucleaire industrie. Sindsdien is het slib van de Nete op regelmatige basis op de oevers van de Nete geplaatst. In 2007 heeft Greenpeace dit slib getest en kwam tot de conclusie dat 6 van de 21 stalen radioactief vervuild waren en de huidige vergunningsnormen om te saneren overstijgen.

Gezondheid in gevaar

Het debat over de sanering van het slib is echter in een bevoegdheidsconflict tussen Vlaanderen en het federale niveau verzeild geraakt.

"We moeten zeker geen paniek zaaien", zegt Hans Schoofs, "maar de historische vervuiling is een feit en de risico's voor de gezondheid zijn onomstotelijk. Minister Crevits wil het hele dossier op de lange baan schuiven door te goochelen met de bekkenbeheersplannen."

"Crevits goochelt met plannen"

"Volgens Crevits moeten de plannen eerst definitief vastgelegd worden. Pas daarna kan volgens haar onderzoek starten naar de prioriteit van al wat gesaneerd moet worden. Vervolgens zal een prioriteitenlijst opgesteld worden voor de effectieve sanering", zegt Hans Schoofs.

"We kunnen nog lang in debat treden om te kijken wie bevoegd is om wat te saneren en welke prioriteit het heeft, maar dat lost natuurlijk niets op. De minister kan een oplossing zoeken door haar verantwoordelijkheid te nemen door ambtshalve over te gaan tot sanering. Zoals men reeds in het verleden met de Brownfield-projecten gedaan heeft."

Sanering

"Ik begrijp niet dat radioactief slib, met welke risicofactor ook, eerst op prioriteit moet onderzocht worden. De Kempen heeft de nucleaire industrie immers met open armen ontvangen op basis van essentiële voorwaarden zoals absolute veiligheid en openheid in informatie", besluit de man

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio