Sluizencomplex potpolder is een feit

De werkzaamheden aan de potpolder in Kruibeke vorderen snel. Het nieuwe sluizencomplex nabij het veer van Kruibeke is al afgewerkt. Het complex wordt de belangrijkste schakel in het goed functioneren van het overstromingsbekken.

Het indrukwekkende sluizencomplex zal de nieuwe dijk vormen. “De sluizen bestaan uit verscheidene delen. Hierdoor kan het aantal water dat passeert manueel geregeld worden”, vertelt Nand Daniëls, voorzitter van Kruin, de vereniging voor Kruibeeks Natuur. Een deel van de polder wordt getijden­natuurgebied. Dit betekent dat de sluizen tweemaal per dag een beetje water binnenlaten. Het instromende water krijgt hierdoor extra zuurstof.”

“De potpolder werd als ideale locatie beschouwd voor de aanleg van het overstromingsgebied. Het ligt hoger dan de Schelde en heeft dus als voordeel dat het bekken gemakkelijk kan leeggemaakt worden” vertelt Nand Daniels, voorzitter van de vereniging voor Kruibeeks Natuurbehoud (Kruin) en ervaren gids.

Wateroverlast

Maar de sluizen staan ook paraat bij ernstige wateroverlast. “De oude dijk wordt verlaagd tot 6,5 meter. Het water kan er dan over vloeien bij springtij. Dat gebeurt maximum tweemaal per jaar. Er is één kans op honderd jaar dat het hele overstromingsbekken gevuld wordt. Het water vloeit terug naar de Schelde via uitlaatbuizen wanneer het tij zakt.

Er komen in de potpolder meer natte weilanden, poelen en grachten door de verhoogde grondwaterstand. Dit is de ideale biotoop voor weidevogels. We kijken uit naar de kievit, scholekster, tureluur en de grutto die hier gaan vertoeven. De doelstelling is dat er in het gebied 100 koppels weidevogels komen.”

Infrastructuurwerken

Verder zijn er nog heel wat infrastructuurwerken aan de gang. In de toekomst zal het huis waar de vzw Tabora tijdelijk is gevestigd, worden afgebroken. Ook zal de Taverne Kallebeek aan het veer van Bazel en de chalet van “notaris Pien “of ook gekend als het Jagershuis, verdwijnen. De wandelweg die nu van kasteel Wissekerke tot aan de Lange Gaanweg loopt, wordt verhoogd en verbreed. Fietsers en wandelaars worden daar van elkaar gescheiden.

Het einde van de werkzaamheden is voorzien in 2011.

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio