1 / 2

Regeerverklaring kan oppositie allerminst mild stemmen

Hoewel de nieuwe premier Herman Van Rompuy (CD&V) in zijn regeerverklaring meermaals aanhaalde dat hij het vertrouwen in de politiek wil doen herstellen, krijgt de nieuwe ploeg dat vertrouwen van de oppositie allerminst. De meeste oppositiepartijen zien in Van Rompuy I gewoon een voortzetting van Leterme I.

jrosquin

Sp.a-fractieleider Peter Van Velthoven heeft sterk de indruk dat de neuzen binnen de regering lang niet in dezelfde richting staan. Vooral het vertrek van Inge Vervotte (CD&V) als minister was tekenend voor het onderlinge wantrouwen.

Leterme II

"Dit is gewoon Leterme II" merkt Jean-Marie Dedecker op en N-VA fractieleider Jan Jambon spreekt van "oude wijn in nog oudere zakken", doelend op de terugkeer van enkele oude krokodillen in de regering.

Naast Van Velthoven stoorden zich ook een hele hoop andere Kamerleden er zich aan dat de opdracht van de onderzoekscommissie rond de Fortis-affaire vaag omschreven blijft. Dedecker (LDD) denkt zelfs dat van de onderzoekscommissie niets in huis komt. Groen!-fractieleider Meyrem Almaci heeft sterk de indruk dat "de regering iets heeft weg te moffelen".

Lees ook:

Nu in het nieuws