LOCUS wordt nieuw steunpunt voor cultuurbeleid

Vanaf donderdag zal LOCUS het nieuwe steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid worden. De vroegere steunpunten voor bibliotheken (VCOB) en voor lokaal cultuurbeleid, cultuur- en gemeenschapscentra (Cultuur Lokaal) gaan samenwerken.

kscherpenberg

Vlaams minister van Cultuur Bert anciaux wil door de samenwerking het lokaal cultuurbeleid integraler en efficiënter maken. LOCUS moet verbanden leggen en versterken tussen het cultuurbeleid en andere beleidsdomeinen, zoals sociaal beleid en jeugdbeleid.

"LOCUS vertaalt de wetgeving, haar achterliggende visie en doelstellingen naar het terrein en kan naar de Vlaamse overheid terugkoppelen wat op het terrein leeft en hoe Vlaamse beleidskeuzes vertaald worden", was de uitleg van Anciaux.

Nu in het nieuws