Afbraak oude godshuis gestart

Afbraak oude godshuis gestart

Afbraak oude godshuis gestart

Stabroek - De afbraakwerken aan het vervallen rusthuis Aalmoezenier Cuypers aan het Laageind in Stabroek zijn gestart. De directie kreeg al in 2007 toestemming om het gebouw plat te leggen. Maar een ingebouwde hoogspanningscabine zorgde voor vertraging.

Dat nu pas wordt begonnen met de afbraakwerkzaamheden, heeft alles te maken met een hoogspanningscabine die bijna dertig jaar geleden in het oude gebouw werd ingewerkt. “De overeenkomst met Eandis loopt nog tot 2010. We hebben geprobeerd om met de firma tot een overeenkomst over de ontmanteling van de cabine te komen, maar dat lukte niet. Maar wij kunnen niet langer wachten met de afbraak van het oude gebouw”, vertelt Jos Grootaers, directeur van het Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers.

Glasramen

“De hoogspanningscabine staat aan de kant van de Torenseweg. Dat deel van het gebouw blijft staan tot het contract met Eandis verloopt of tot er een akkoord is. De afbraak van de rest gebeurt in twee fases. Op dit moment zijn arbeiders volop bezig met het ontmantelen van de binnenkant. Specialisten halen alle onderdelen weg die mogelijk asbest bevatten. Deze fase duurt tot in februari. Dan wordt het gebouw platgelegd”, aldus directeur Jos Grootaers. Toen Stabroek vorig jaar de sloopvergunning verleende, was niet iedereen in de gemeente gelukkig met die beslissing.

“Er was geen andere mogelijkheid. Het verouderde gebouw aanpassen aan de noden van nu, was onbetaalbaar. Wel vinden we het belangrijk dat herkenbare onderdelen van het vroegere godshuis worden bewaard. Hierbij denk ik aan de glasramen uit de kapel of aan het bas-reliëf van aalmoezenier Cuypers, dat nu in een zijgevel is ingewerkt. Ook de blauwe steen waarin belangrijke jaartallen zijn gegrift, wordt zorgvuldig gerecupereerd. Die onderdelen krijgen te gepasten tijde een opvallende plek in een van onze toekomstige projecten”, verzekert Jos Grootaers.

Het eerste project is een uitbreiding van het nieuwe zorgcentrum met 30 bedden. Die uitbreiding komt op de open ruimte tussen het nieuwe en het oude gebouw waar nu nog parkeerplaatsen zijn. Op de plek van het afgebroken gebouw komen later serviceflats.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio