Bezwaarschriften tegen verkaveling stromen binnen

Hoogstraten - Voor de derde keer heeft een verkavelaar een verkavelingsaanvraag ingediend voor de woonuitbreidingszone ’s Boschsstraat. Tegen de verkaveling kwamen meer dan vijftig bezwaarschriften binnen.

De verkavelaar wil het woonuitbreidingsgebied verkavelen, maar dreigt volgens de actievoerders tegelijkertijd landbouwgronden in te palmen. “Zo pleegt de verkavelaar roofbouw op het landschap”, legt actievoerder Dries Horsten uit.

Tegemoetkoming

De actiegroep wist twee eerdere goedkeuringen van de verkaveling te voorkomen. De bestendige deputatie volgde toen telkens de redenering van de actiegroep. Ondertussen diende de verkavelaar voor de derde keer een aanvraag in.

Hij meent in deze aanvraag tegemoet te komen aan de eisen van de deputatie, maar dat is volgens de actievoerders niet zo. Zowel de verkeersveiligheid als de slechte ruimtelijke ordening blijven als belangrijk bezwaar overeind. De actiegroep vreest bovendien nog altijd de inname van de achterliggende gronden.

Geen commentaar

We probeerden gisteren, maandag, de verkavelaar Jan Coenegrachts van C.W. Vastgoed aan de lijn te krijgen voor verduidelijking, maar dat lukte niet.

Het schepencollege zal de nieuwe aanvraag en de verschillende bezwaren opnieuw bekijken om eventueel een vergunning toe te staan. “Het is nog te vroeg om hier al uitsluitsel over te geven”, meent schepen van Openbare Werken Ward Baets (CD&V).

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio