Kruispunt Biezestraat moet veiliger

Hamme - Het actiecomité N41 Veilig door Hamme eist de onmiddellijke herinrichting van het kruispunt N41-Biezestraat met een veilige aansluiting van fietspaden. Vanavond organiseert het Comité een fakkeltocht. Dan krijgt de bevolking ook correcte informatie over de doortrekking van de N41 naar Aalst.

“Vier van de vijf kruispunten op de N41 hebben sinds eind 2006 een voorbeeldfunctie”, zegt woordvoerder Ronny Persiau. “Om onverklaarbare redenen werd het kruispunt Biezestraat niet heraangelegd, in tegenstelling tot de kruispunten Neerstraat, Broekstraat, Veldstraat en Noordstraat. Sinds de renovatie viel er op deze kruispunten geen enkel dodelijk slachtoffer, aan de Biezestraat jammer genoeg wel. Wij eisen dat dit kruispunt een zelfde herinrichting krijgt als de andere. Dat kan gebeuren met beperkte financiële middelen.”

Voor Persiau zijn afgebakende rode fietsopstelstroken links en rechts van de gewestweg en een veilige aansluiting van de fietspaden nodig. “Het fietspad van de Biezestraat eindigt acht meter voor de N41. Het verlengen tot de N41 is een must.”

Doortrekking N41

Foutieve informatie vanuit Aalst en Dendermonde over de doortrekking van de N41 richting Aalst stoort het Actiecomité. “Er werden plannen met tijdschema’s ontvouwd. Die zijn onjuist. De Raad van State deed nog steeds geen uitspraak over onze eis tot schrapping van de doortrekking uit het Structuurplan. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits weigert werkzaamheden uit te voeren op een traject dat ter discussie staat. De opmaak van een Milieueffectenrapport en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan zijn nog steeds niet gestart.”

Persiau vindt dat ook het gemeentebestuur niet vrijuit gaat. “Onze eisen krijgen onvoldoende steun. Wij worden niet meer uitgenodigd op de verkeerscommissie, waar belangrijke beslissingen over verkeersveiligheid worden genomen.”

Fakkeltocht Actiecomité N41 met animatie, vrijdag 26 december 18.30u, vertrek kruispunt Noordstraat-N41

Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio