Duffel betaalt waterzuivering niet zelf

Print
Duffel - Nv Aquafin gaat op haar kosten een waterzuiveringsinstallatie aan de voormalige pastorie in de Mijlstraat bouwen. De gemeenteraad keurde de overeenkomst maandag goed.

"De weg- en rioleringswerkzaamheden die we in de woonkern Mijlstraat plannen, strekten zich aanvankelijk slechts uit van het kruispunt met de Wandelingstraat tot aan de kerk. Inmiddels keurde de Vlaamse Milieumaatschappij een aantal bijkomende rioleringsdossiers goed, zodat de werkzaamheden zullen starten vanaf de Maalderijstraat", zegt schepen van Openbare Werken Luc Wuyts (CD&V).

Biorotor

"De te bouwen waterzuiveringsinstallatie, een biorotor met drie rietvelden, moet daarom het afvalwater ontvangen vanaf het begin van de Mijlstraat tot aan de kerk, de Wandelingstraat, Schorshagen, Maalderijstraat, Heidestraat en het stukje Hoogstraat tussen Heidestraat en Mijlstraat. Dit betekent dat de waterzuiveringsinstallatie het afvalwater van 867 inwonerequivalenten moet zuiveren. Gezien deze omvang heeft de Vlaamse regering de zuiveringsinstallatie van bovengemeentelijk belang verklaard, zodat de bouw en de exploitatie achteraf ten laste van Aquafin komen", besluit schepen Wuyts.

Chris VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio