De Wever: "Eén ontslag maakt de lente niet"

De Wever: Eén ontslag maakt de lente niet

De Wever: "Eén ontslag maakt de lente niet"

Print
"De Belgische politiek is verworden tot een Shakespeareaanse tragedie." Zo vat N-VA-voorzitter Bart Dewever de politieke situatie in ons land samen. "Vandaag heeft premier Leterme de dolkstoot gekregen die een einde maakt aan zijn persoonlijk drama."

De N-VA zegt verbijsterd te zijn over "de kloof tussen de Leterme van het Martelarenplein en de Leterme van de Wetstraat 16". Volgens de voormalige kartelpartner werden "de ambities aan de kant geschoven, alle beloftes aan de kiezer gebroken, alle juridische en deontologische regels aan de kant geschoven, dit alles om toch maar premier te kunnen blijven".

De partij noemt "een simpele vervanging van de hoofdfiguur totaal ontoereikend als antwoord op deze diepe politieke malaise, één ontslag maakt de lente niet".

N-VA pleit voor volgende maatregelen:

  • De Fortis-operatie moet onmiddellijk opnieuw tegen het licht gehouden worden, waarbij niet alleen de belangen van de spaarders en het personeel, maar ook die van de kleine beleggers mee in rekening genomen worden. In plaats van de grootste bank van België voor een spotprijs aan Frankrijk te verpatsen, moet een nationalisering van Fortis alsnog onderzocht worden.
  • Budgettair moet er een grondige sanering van de overheidsfinanciën doorgevoerd worden, want de begroting van deze regering heeft een gigantisch structureel tekort (ook toen er nog geen sprake was van een financiële crisis). Als er nu niet onmiddellijk ingegrepen wordt, dreigt een collectieve verarming van onze bevolking.
  • Institutioneel moet er ook dringend orde op zaken gesteld worden: de Vlaamse partijen mogen niet langer aanvaarden dat de communautaire eisen van 6 miljoen Vlamingen hautain aan de kant geschoven worden door de Franstaligen. Het institutionele en het financiële hangen onlosmakelijk aan elkaar vast: zonder het ene lukt het andere niet.
  • De N-VA eist, tot slot, dat een nieuwe regering enkel nog gevormd wordt indien die over een Vlaamse meerderheid beschikt. Het huidige minderheidskabinet is een schande voor de Vlaamse democratie en derhalve niet voor herhaling vatbaar.
  • MEEST RECENT