Lees de brief van het Hof van Cassatie

Lees de brief van het Hof van Cassatie

Lees de brief van het Hof van Cassatie

Print
Het Hof van Cassatie stelt in een vertrouwelijke brief aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy dat het kabinet van Leterme het Fortis-vonnis probeerde te beïnvloeden. Onze justitie-expert John De Wit kreeg de brief in handen.

Beluister wat er in de brief staat:

Lees hier wat het Hof van Cassatie vertrouwelijk aan de Kamervoorzitter schreef (pdf) of lees de tekst hieronder:

Na een grondige analyse van de brief van 17 december 2008 van eerste minister Leterme aan minister van Justitie Jo Vandeurzen, is bij eerste voorzitter Delvoie (van het hof van beroep, nvdr) en mijzelf de vraag gerezen - waarop in voormelde brief geen antwoord wordt gegeven - wat er uiteindelijk is gebeurd met de informatie die de Kanselarij had bereikt.

Wanneer evenwel die informatie in parallel wordt gebracht met bepaalde initiatieven in de Fortiszaak, komen onvermijdelijk een aantal duidelijke aanwijzingen aan de oppervlakte dat alles in het werk is gesteld opdat het arrest van de 18de kamer van het hof van beroep niet zou kunnen worden uitgesproken zoals voorzien en dat gepoogd is de zaak te laten behandelen door een anders samengestelde zetel, wellicht in de hoop op een ander resultaat dan de aangekondigde 'dramatische wending', onder verstaan een hervorming van het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel zetelend in kort geding.

Ik acht die vaststelling zodanig ernstig dat ik er aan houd u hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Het spreekt vanzelf dat hogervermeld standpunt zal onderbouwd worden in een uitgebreide noot die in voorbereiding is en die ik u zo snel als mogelijk zal overmaken."Lees hier het kamerantwoord dat Jo Vandeurzen donderdag wou geven.

Nu in het nieuws