Vlaamse boeren zien inkomen halveren

Print

Vlaamse boeren zien inkomen halveren

Vlaamse landbouwers kennen dit jaar een nooit geziene daling van hun inkomen. Uit berekeningen van de Boerenbond blijkt dat het landbouwinkomen daalt met 46 procent tegenover 2007.

"2008 is een slecht boerenjaar", zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond. "Niet omdat de oogsten mislukt zijn of de veestapel getroffen werd door een zware epidemie. Land- en tuinbouwers konden hun gestegen kosten niet doorrekenen in de verkoopprijs van hun producten. België noteert de grootste daling van het landbouwinkomen in heel Europa."

Grootste daling in Europa

De daling wordt veroorzaakt door een kostenstijging van 16 procent, terwijl de omzet met slechts 1 procent toeneemt. Dit komt vooral door de gestegen kostprijs van meststoffen (+ 57 procent), energie (+24 procent), veevoeders (+16 procent) en gewasbeschermingsmiddelen (+7 procent).