Lhermitte is geestesgestoord volgens verdediging (audio)

Print

Lhermitte is geestesgestoord volgens verdediging (audio)

Op het proces-Lhermitte hebben de advocaten van Geneviève Lhermitte gezegd dat hun cliënte ontoerekeningsvatbaar was toen ze haar vijf kinderen vermoordde. Ze vragen de internering van de vrouw. Eerder had advocaat-generaal Pierre Rans de schuldverklaring gevorderd voor Lhermitte. Volgens Rans is de beschuldigde wel degelijk toerekeningsvatbaar en hoort ze thuis in de gevangenis.

Met dat standpunt ging de advocaat-generaal lijnrecht in tegen de mening van de experten-psychiaters die na het opduiken van de zelfmoordbrieven oordeelden dat Lhermitte handelde in een staat van zwaar mentaal onevenwicht en nog steeds kans op herval heeft.

"Haar beschouwen als onverantwoordelijk, is stellen dat er haar niet de minste ruimte van bewustzijn en wilsbeschikking restte", repliceerde Rans. Hij beaamt dat Lhermitte psychologische begeleiding nodig heeft, maar die kan ze ook in de gevangenis krijgen.


Beluister het audioverslag van onze correspondent Thierry Goeman:


Geestesgestoord

De advocaten van Geneviève Lhermitte kwamen donderdagmiddag aan bod. Volgens hen is de moord enkel en alleen te wijten aan het feit dat hun cliënte geestesgestoord was tijdens de moord. Zij scharen zich dus volledig achter de gerechtspsychiaters en vragen een internering.

De advocaten benadrukten wel dat de internering niet wil zeggen dat Lhermitte aan een straf ontsnapt.Onderzoek naar dokter Veldekens

Als uitloper van de zaak-Lhermitte start het parket een opsporingsonderzoek naar psychiater Diederik Veldekens.

Dokter Veldekens was de behandelende psychiater van Lhermitte. Op 27 februari 2007 ontving hij een niets aan de verbeelding overlatende brief van zijn patiënte, waarin zij schreef dat ze van plan was om zelfmoord te plegen en om haar kinderen mee te nemen in de dood.

Drukke agenda

Dokter Veldekens reageerde daar diezelfde dag niet op, omdat hij "een te drukke agenda" had. Daags erop maakte Lhermitte een eind aan het leven van haar vijf kinderen.

De experten-psychiaters die op het proces aan bod kwamen, stelden dat de brief had moeten resulteren in een spoedopname van de vrouw in een ziekenhuis. Daarmee kan geoordeeld worden dat dokter Veldekens schuldig is aan het niet-verlenen van hulp aan een persoon in nood.

Sereniteit

Bovendien wordt het de dokter aangewreven dat hij pas op het proces sprak van het bestaan van de brieven, terwijl die eigenlijk in het onderzoeksdossier hadden moeten zitten.

Advocaat-generaal Pierre Rans zei donderdag voor de rechtbank in Nijvel dat het opsporingsonderzoek met de nodige afstand en sereniteit gevoerd moet worden.

.

Nu in het nieuws