Oplossing Middelheimlaan in de maak

Antwerpen - Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (Open Vld) onderzoekt of een deel van de Middelheimlaan kan opgaan in het Nachtegalenpark. Het park vormt dan een geheel met het openluchtmuseum Middelheim. Het is een mogelijke optie in het masterplan voor het Nachtegalenpark.

Antwerps gemeenteraadslid Youssef Slassi (sp.a) klaagde vorige week de slechte toestand aan van de Middelheimlaan. De weg zit vol putten, de bermen zijn een modderpoel. “We zijn nog volop bezig met het opstellen van het masterplan”, zegt Ludo Van Campenhout. “De Middelheimlaan valt onder de bevoegdheid van het district. In overleg met het district bekijken we het profiel en de heraanleg van deze baan. Een idee is om van het Middelheimmuseum en het park één geheel te maken.”

In afwachting van deze heraanleg wil schepen van Buurtonderhoud Guy Lauwers (sp.a) samen met het district zo snel mogelijk herstellingswerken uitvoeren. Op het fietspad komt ook een strook voor voetgangers. De gele kleur van de vijver aan het Middelheimkasteel komt van het ijzererts in de bodem. Een beluchtingssysteem is daarvoor een mogelijke oplossing.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio