Tracé stationsontsluiting ligt vast

Tracé stationsontsluiting ligt vast

Tracé stationsontsluiting ligt vast

Print
Lier - De gemeenteraad heeft het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg van het station principieel goedgekeurd. Zoals al langer bekend moeten voor deze nieuwe weg vijf woningen verdwijnen.

"De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg is noodzakelijk, niet enkel om de stationsomgeving zelf beter bereikbaar te maken, maar zeker ook om de verkeersleefbaarheid in heel de wijk te garanderen en om mogelijke ontwikkelingen aan het station niet te hypothekeren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Guido Van den Bogaert (CD&V/N-VA).

Bekijk hier het volledige plan in pdf.

De Tramweglei wordt vlak naast de sporen tot aan een rotonde op de Bosstraat doorgetrokken. Vandaar gaan het richting Ring (R16). Er wordt hierbij gewerkt met parallelwegen aan beide zijden van de Ring. De aantakking van deze parallelwegen komt 75 meter ten noorden van het kruispunt Ring-Boomlaarstraat.

De rotonde ligt grotendeels op de eigendom van drie woningen in de Bosstraat. De stad wil die, liefst in der minne, aankopen. Ook vlak bij de parking aan de Tramweglei moeten twee woningen verdwijnen. "Die eigenaars hadden vorige week een bod verwacht. Dat kregen ze nog niet, terwijl de gemeenteraad nu al over het tracé moet beslissen", protesteerde Patrick Tersago (LDD), bijgetreden door Walter Grootaers (Open Vld).

Maar volgens schepen Van den Bogaert is dit de logische gang van zaken. "Pas wanneer de gemeenteraad het tracé heeft goedgekeurd, kunnen we over een verkoopprijs onderhandelen." Enkele aanwezige bewoners zagen het anders.

Chris VAN ROMPAEY

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio