Kinderen pas naar basisschool na Nederlandstalig schakeljaar

Print

Kinderen pas naar basisschool na Nederlandstalig schakeljaar

Kinderen van zes jaar oud kunnen weldra pas school lopen op een Nederlandstalige basisschool als ze voordien minstens een jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd op de kleuterschool. De Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet hieromtrent van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (Sp.a) zopas goed.

Onderzoek wijst immers uit dat kinderen die voor ze het eerste leerjaar aanvatten niet naar een Nederlandstalige kleuterschool gingen, de taal vaak minder of niet goed machtig zijn. Daardoor lopen ze een leerachterstand op die in veel gevallen nooit meer goed wordt gemaakt.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zullen alle kinderen minstens 220 halve dagen naar de kleuterschool moeten gegaan zijn, alvorens ze worden toegelaten in het lager onderwijs.

Engagementsverklaring

In hetzelfde schooljaar zal er ook een engagementsverklaring worden opgenomen in de schoolreglementen waarin afspraken tussen school en ouders zullen worden gesloten.

Die engagementsverklaring die de ouders zullen moeten tekenen, zal onder meer inhouden dat ze zich akkoord verklaren om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn op oudercontacten en dat ze er voor zorgen dat hun kinderen zo weinig mogelijk afwezig zullen zijn.

MEEST RECENT