1 / 2

Raad van bestuur VRT keurt besparingsplan goed

De Raad van Bestuur van de VRT heeft het meerjarenplan 2009-2011 unaniem goedgekeurd, inclusief het besparingsplan. De VRT zal gespreid over de komende drie jaar 71,5 miljoen euro besparen.

ssimons

Op personeelsvlak betekent dit een vermindering van het personeelscontingent met 150 voltijdse eenheden tegen einde 2011. Die inkrimping zal gebeuren via natuurlijke uitstroom en selectieve vervangingen. De besparingen op personeel bedragen slechts 28 procent van de totale besparingen.

Er worden meer inspanningen gevraagd aan de beleidsondersteunende directies dan aan de programmamakers bij Productie en Operationele Afdelingen. Voor het VRT-management zijn er specifieke doelstellingen afgesproken: tegen 2011 zal het aantal managers verminderd worden van 90 naar 75.

RdC

MEER OVER VRT