Daverend applaus voor Wilders in Jeruzalem

In Israël is gisteren de eerste steen gelegd voor het Blok van de Vrijheid, een buffer van Europese, Israëlische en Noord-Amerikaanse volksvertegenwoordigers tegen de oprukkende islam. Een centrale figuur daarin is de Nederlandse politicus Geert Wilders. Hij kreeg gisteren in Jeruzalem staande ovaties op de conferentie ‘Facing Jihad’.

ikerremans

Het nieuwe blok moet over een maand of drie een duidelijker gezicht krijgen. Maar volgens het Israëlische Knessetlid Arieh Eldad, organisator van ‘Facing Jihad’, zullen de bondgenoten zich in ieder geval tegen een Palestijnse staat moeten verklaren.

'Fitna'

De conferentie in Jeruzalem was mede bedoeld om Eldads nieuwe rechtse politieke partij, Ha’Tika, te lanceren. Geen probleem voor Wilders. “Ik ben uitgenodigd door Eldad, maar ik was ook gekomen als de Likud of andere groep me had gevraagd”, zei hij gisteren in een gesprek tijdens de lunchpauze.

In doodse stilte bekeek het ultranationalistische publiek Wilders' geruchtmakende anti-islamfilm ‘Fitna’. Er was aanhoudend applaus na afloop. “Het zijn authentieke beelden. De moslims hebben hem gemaakt”, relativeerde de de Nederlandse politicus zijn bijdrage. Naast Wilders en Eldad waren er neoconservatieve sprekers als John Lewis (VS) en David Bukay, lector aan de Universiteit van Haifa.

Gematigde islam

De bekende Amerikaanse islamdeskundige en -criticus Daniel Piper waarschuwde dat het tijd wordt dat Israël oorlogen tegen de Arabieren gaat winnen. Pas daarna is vrede mogelijk. Sinds 1993 – het begin van het Oslo-proces – zou Israëls afschrikkingsmacht drastisch zijn verminderd doordat het heeft gekozen voor compromis en overgave in plaats van overwinning. Zo’n politiek werkt volgens hem tegen Westerse democratische landen, maar niet tegen totalitaire Arabische landen en moslims.

Maar waar Wilders, Eldad en anderen aanvoerden dat er geen gematigde islam bestaat (‘de islam is geen godsdienst als christendom en jodendom, maar een ideologie’) meent Pipes dat er hoop is. Hij erkent zo’n twintig procent van de moslims als gematigd en meent dat het er om gaat dat aantal uit te breiden.

'Europese neonazi's'

De ideeën van Eldad en zijn bondgenoten zijn in Israël op fel verzet gestuit van Arabische Knessetleden. Ze beschuldigen hem er onder meer van dat hij samenwerkt met wat ze omschrijven als ‘Europese neonazi’s’.

Waar de zaal het meest naar verlangde bleek uit het daverend applaus voor Wilders oproep: “We hebben nieuwe leiders nodig! Echte leiders!” Wilders is van plan zijn anti-islamfilm ook in andere landen te gaan vertonen en toe te lichten.

Ad Bloemendaal