Overheid deelt nieuwe licenties voor telecomdiensten uit

De overheid zal zes licenties toekennen voor vaste en mobiele telecomdiensten. De ministerraad besliste dat de licenties verdeeld zullen worden via een "schoonheidswedstrijd" die in het voorjaar van 2009 georganiseerd zal worden door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

jrosquin

De zes licenties worden toegekend in twee verschillende frequenties, namelijk vier licenties in de 3.5 GHz band en twee in de 10 GHz band.

De 3.5 GHz frequenties kunnen gebruikt worden om met Wimax-technologie vaste en mobiele breedbanddiensten te leveren. Ook spraak- en mediatoepassingen behoren tot de mogelijkheden. Wie op zijn laptop een Wimax-modem zal hebben, zal dan kunnen gebruik maken van een draadloze internetverbinding.

Naast deze vier licenties worden er ook twee licenties aangeboden in de 10 GHz band. Deze frequenties worden gebruikt om datadiensten aan bedrijven aan te bieden. Om bijvoorbeeld data en telefonie te voorzien tussen verschillende filialen van eenzelfde firma.

Beauty contest

Het BIPT zal de zogenaamde schoonheidswedstrijd in het voorjaar van 2009 organiseren. Het Instituut zal de beschikbare licenties op een objectieve basis toekennen door rekening te houden met de dossiers die geïnteresseerden indienen. De prijs van de frequenties wordt afhankelijk van de investeringen die een operator doet in België. Hoe meer investeringen, hoe goedkoper de licentie. Een financiële garantie zal ervoor zorgen dat de investeringen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Inzake emissienormen zullen deze licenties aan de strenge Belgische wetgeving moeten voldoen die vandaag van kracht is. In België is de maximaal toegelaten emissienorm reeds 4 maal lager dan de geldende norm in Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Nood aan meer concurrentie

Volgens de initiatiefnemende minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wordt er voor een nieuwe dynamiek gezorgd door de markt open te gooien. Volgens de minister is er immers nood aan meer concurrentie, zowel op vaste als de mobiele markt.

Nu in het nieuws