Agenten zitten te krap

Het politiekorps van Mol hield donderdag een ludieke actie tegen het plaatsgebrek in hun kantoren. Na de politiehervormingen bleek het gebouw al snel te klein. Volgens Kris Van Dijck, voorzitter van de politieraad Balen-Dessel-Mol, is een oplossing op komst.

jvandermosten

Politiehervorming

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Molse politie kwam donderdag naar buiten met zijn huisvestingsprobleem. Hiermee willen de agenten duidelijk maken dat er maatregelen moeten genomen worden om het plaatsgebrek in het politiebureau op te lossen.

Na de politiehervormingen kregen ook de voormalige rijkswachters onderdak in de gebouwen aan het administratief centrum van Mol. Hoewel berekend op 45 personeelsleden, moeten nu 95 personeelsleden de beschikbare plaatsen delen.

Dienstverlening

“De dienstverlening naar de burgers toe kan daardoor niet optimaal verlopen”, verklaart vakbondsman Mark Cornelis. “We kunnen geen privacy garanderen. Als mensen een klacht willen neerleggen, er is maar één verhoorkamer. Bureaus en computers worden gedeeld, maar dit werkt niet efficiënt en bemoeilijkt de interne werking. De inwoners van Mol zijn hiervan de dupe, vandaar dat deze ludieke actie op zijn plaats is.”

De Desselse burgemeester en voorzitter van de politieraad zone Balen- Dessel-Mol Kris Van Dijck (N-VA) bevestigt dat een oplossing in de maak is. “De onderhandelingen voor de aankoop van de voormalige schoolgebouwen van het gemeenschapsonderwijs in de Guido Gezellestraat zitten in de eindfase.”

Goede hoop

“Er is goede hoop dat de overeenkomst kortelings afgerond wordt. Toch hebben we alle begrip voor de actie van de agenten. De huisvesting is een oud zeer en dat geldt ook voor de andere Molse diensten. Een verhuizing van het politiebureau zal ook de administratie van de gemeente meer ademruimte bieden.”

Van Dijck benadrukt dat de overplaatsing nog niet voor morgen is. “Een schoolgebouw is geen politiebureau”, verduidelijkt hij. “Een verbouwing of eventuele nieuwbouw zal noodzakelijk zijn. Welke van de twee het wordt, moet nog uitgemaakt worden.” De agenten zullen dus nog even op de tanden moeten bijten.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio