Nieuw Antwerps stadion komt op Petroleum Zuid

Het nieuwe voetbalstadion voor Antwerpen komt op Petroleum Zuid, de uitgestrekte site tussen het Zuid en het Kiel.

kscherpenberg

Hoewel de haalbaarheidsstudie van een stadion op het Eilandje nog niet helemaal is afgerond, is de keuze voor Petroleum Zuid gemaakt. Dat gebied biedt meer ruimte en is ook financieel voordeliger dan de Droogdokken en het Mexico-eiland, de alternatieve locaties op het Eilandje.

Voordat de bouw van een stadion op Petroleum Zuid kan beginnen, moet de vervuilde bodem worden gesaneerd. Toch wegen de kosten van die operatie niet op tegen de financiële en andere bezwaren tegen de andere locaties.

De keuze voor Petroleum Zuid wordt voorlopig noch door het stadsbestuur, noch door de Vlaamse regering bevestigd.

Meer voetbalnieuws