ATV en TV Oost krijgen boete van 3.500 euro

De regionale televisiezenders ATV (Antwerpen) en TV Oost (Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas) krijgen een boete van 3.500 euro. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) legt beide omroepen de boete op wegens het onreglementair uitzenden van naam- en merkvermeldingen in programma's.

wverhaert

De Regulator controleerde de uitzendingen van 1 augustus 2008. In de rubriek 'wijntip' van het ATV-programma 'Toernee general' was bijna doorlopend het logo van 'Magnus kwaliteitswijnen' te zien. De naam werd ook diverse malen auditief vermeld. Lees ook: VRM vs. ATV (PDF)

In de TV Oost-reportage 'Opendeurdagen Electro Beeckman' van het programma 'TV Publiek' werden diverse naam- en merkvermeldingen van de handelszaak uitgezonden. Ook producten die er te koop worden aangeboden kregen een vermelding. De zaakvoerder van Electro Beeckman werd bovendien tweemaal aan het woord gelaten. Lees ook: VRM vs. TV Oost (PDF)

Verboden reclame

De mediawetgeving laat niet toe dat programma's reclame bevatten, tenzij de uitgezonden naam- en merkvermeldingen inhoudelijk verantwoord en noodzakelijk zijn. De vermeldingen moeten daarenboven op een evenwichtige manier in het programma voorkomen. Ze moeten ook in redelijke verhouding staan tot het (niet-commerciële) doel van het programma.

De Regulator is van oordeel dat deze naam- en merkvermeldingen niet onder de uitzondering vallen. VRM stelt dan ook een inbreuk op het Mediadecreet vast. Rekening houdend met de ernst van de inbreuk oordeelt de Regulator dat een administratieve geldboete van 3.500 euro een gepaste sanctie is.

MEER OVER atv