Schelle volgt bewoners in bezwaar tegen extra huizen

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen leidt ook in andere gemeenten tot protest. In Schelle hebben zowel het gemeentebestuur als de buurtbewoners een bezwaarschrift ingediend tegen een extra woonzone in de Tuinlei.

Het RUP reserveert in de Tuinlei vijf hectare voor 125 woningen. Dit gebied was gedeeltelijk woonuitbreidingsgebied en landbouwzone. ”Er zijn in de Tuinlei woningen genoeg”, redeneren gemeentebestuur en bewoners.

”Deze beslissing kwam als een donderslag bij hemel. De gemeente werd hier niet in gehoord en bovendien houdt het plan geen rekening met een aantal belangrijke factoren. Ten eerste is het woonuitbreidingsgebied al in ontwikkeling. De sociale bouwmaatschappij Schelle heeft er al een aantal gronden in haar bezit en voert nog verdere onderhandelingen voor een uitbreiding van de sociale verkaveling”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V/N-VA).

“Daarnaast druist de opheffing van het landbouwgebied in tegen de visie in ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Daarin staat net de bescherming van dat landbouwgebied”, argumenteert de burgemeester. Ook de buurtbewoners willen dat het landelijke karakter bewaard blijft.

MEER OVER

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio