Nieuwe stadsdienst voor samenlevingsproblemen

Samenlevingsproblemen hebben vaak te maken met zowel veiligheid als zorg. Daarom integreert het stadsbestuur beide actieterreinen in de nieuwe bestuurseenheid Samen Leven.

Tot nu toe vielen alle zorgaspecten onder schepen van Sociale Zaken Monica De Coninck (sp.a) en het handhavingsbeleid onder burgemeester Patrick Janssens (sp.a) als hoofd van de politie. “Om die acties beter op elkaar af te stemmen, creëren we nu de nieuwe dienst Samen Leven”, aldus Janssens. “De strikte zorgfunctie blijft de taak van het OCMW, maar alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld inburgeringspakketten en vrijwilligerswerk valt straks onder de nieuwe dienst.”

De reorganisatie past in de visie dat een integrale aanpak van samenlevingsproblemen betere effecten heeft dan wanneer verschillende diensten naast elkaar werken op hetzelfde terrein. Een concreet voorbeeld: nu controleert Integrale Veiligheid de huisarresten van jonge criminelen, terwijl een maatschappelijk werker van Sociale Zaken de gezinssituatie onderzoekt.

Beide acties vallen in de toekomst dus onder Samen Leven.De nieuwe bestuurseenheid wordt opgezet door Tom Meeuws (directeur Integrale Veiligheid) en Marjan Knockaert (directeur Sociale Zaken).

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio