Basisschool Ursulinen start zelf kinderopvang

De basisschool van de Mechelse Ursulinen is uitgebreid met kinderdagverblijf De Bummeltjes. Het schoolbestuur, de vzw Verenigde Scholen Ursulinen en Hagelstein, is het eerste dat in Mechelen een crèche opstart om mee een antwoord te bieden op de behoefte aan extra opvangplaatsen.

Sinds 1 december staan de deuren van de vroegere conciërgewoning van de basisschool Ursulinen aan de Groenstraat open voor de opvang van peuters. Zich bewust van de behoefte aan extra opvangplaatsen heeft de vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein er De Bummeltjes geopend.

Primeur

“De Bummeltjes is de eerste Mechelse minicrèche waarvan het initiatief van een schoolbestuur komt”, weet communicatieverantwoordelijke Ingeborg De Cooman. Kinderverzorgster Elke Budts neemt nu al de zorg voor de eerste van de maximaal zeventien klantjes op zich. “Na Nieuwjaar komen er stapsgewijs kindjes bij en start een tweede medewerkster."

"Een aantal plaatsen is al gereserveerd door onder meer enkele zwangere leerkrachten van de basisschool en de secundaire school, zodat er vanaf september slechts drie plaatsen meer beschikbaar zijn. De opvang staat open voor iedereen. Voor de school is het initiatief een troef, want het laat kinderen toe om tot het einde van hun middelbare studies in dezelfde omgeving te blijven”, geeft Ingeborg De Cooman nog aan.

Opgeknapt

Volgens directeur Wim Van Dessel kunnen ouders op beide oren slapen wanneer ze hun hummel aan De Bummeltjes toevertrouwen. “De woning is volledig opgeknapt, met frisse kleuren aangekleed en aangepast aan de behoeften van een opvang. We voldoen aan alle normen.”

De Bummeltjes vangt kindjes tot drie jaar op van 7 tot 18.30u. Een hele dag opvang kost er 25 euro. Morgen vrijdag kunnen geïnteresseerden er vanaf 16u een kijkje nemen. Zij melden zich best vooraf aan op 015-28.84.41. Meer info: www.basisschoolursulinen.be

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio