Overleggroep verhoogt inspraak in heraanleg stationsbuurt

Om de communicatie tussen de overheid en de Mechelaars vlot te laten verlopen, werd een Klankbordgroep opgericht. Die zal mee waken over de goede gang van zaken van het geplande stationsproject.

Het belangrijke stationsproject houdt onder meer de aanleg van een nieuwe spoorlijn, een ontsluitingsweg aan de oostzijde van Mechelen, een compleet nieuw station voor trein- en busreizigers en een sterk verbeterde mobiliteit in de omgeving van het station in.

Om de communicatie tussen de overheid en de Mechelse bevolking zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt nu een Klankbordgroep opgericht. “Dat is een discussie- en inspraakorgaan waarbij de leden zoveel mogelijk vertolken wat er leeft bij de Mechelaars en bij de gebruikers van de stationsomgeving”, benadrukt de nieuwe communicatiecoördinator Rudy Van Camp. “Een vlotte doorstroom van informatie in beide richtingen is van groot belang voor het welslagen van het project.”

Sleutelfiguren

In de 20-koppige groep zitten de sleutelfiguren van de betrokken wijkraden en buurtcomités. Ook afgevaardigden van diverse belangengroepen, sociale instanties en mobiliteitsgroeperingen hebben een zitje.

Henk Vanackere, de ingenieur-architect die het hele project leidt, gaf de groep al een eerste uitleg. Hij gaf onder andere mee dat het samenstellen van de projectnota in de laatste rechte lijn zit. In die nota worden alle plannen gedetailleerd beschreven. Als dat rond is, kan er werk worden gemaakt van het Milieu Effecten Rapport (MER). Dat rapport wordt waarschijnlijk nog voor de zomervakantie ter inzage gelegd.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio