"Uitstoot van broeikasgassen kan tegen 2020 30% minder"

België moet jaarlijks zijn uitstoot van broeikasgassen met drie procent verminderen. Dat is de wens van de zogenaamde klimaatcoalitie van vakbonden, milieubewegingen en sociale organisaties.

kscherpenberg

België zal zo in Europa het goede voorbeeld geven, klinkt het bij de coalitie. Om er in te slagen om tegen 2020 30 procent minder aan broeikasgassen uit te stoten, moet er meer geïnvesteerd worden in isolatie en hernieuwbare energie.

Daarom vraagt de coalitie dat de mensen met een lager inkomen financieel gesteund worden. Dat kan volgens hen via de winsten van de afgeschreven kerncentrales en de handel in uitstootrechten.

Het Europese klimaatplan eist dat landen tegen 2020 hun uitstoot verminderen met 20 procent.

Nu in het nieuws