"IPA maakt oudere werknemers te duur"

“Als de federale sociale partners doorgaan met hun voornemen om de banenplannen te vereenvoudigen, dan vrees ik dat bedrijven binnenkort massaal oudere werknemers gaan afdanken.” Dat zegt Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a).

Eén van de maatregelen waarover de (federale) sociale partners het eens geworden zijn in de besprekingen over het InterProfessioneel Akkoord (IPA) is de vereenvoudiging van de banenplannen.

kscherpenberg

“Ik ben het daar mee eens”, zegt Vandenbroucke, “maar niet op deze manier.

De voorbije jaren hebben we immers een stevige lastenverlaging uitgebouwd voor de 55-plussers. Als zo’n oudere werknemer 2.300 euro bruto per maand verdient dan levert hij zijn werkgever over de laatste tien jaar van zijn loopbaan in totaal 37.000 euro lastenvermindering op, waarvan 21.000 euro specifiek als 55-plusser. Maar precies dat wil men nu afschaffen, en uitsmeren over alle werknemers. Daardoor wordt het effect van de lastenvermindering verwaarloosbaar, en aan de andere kant stijgt de kost van een oudere werknemer met gemiddeld 5%.

Net op het moment dat we in een zware crisis terechtkomen.

“Precies! Bedrijven die in problemen raken en mensen moeten afdanken zullen meer dan ooit geneigd zijn te beginnen met de dure oudere werknemers. En dan veroordeelt men die mensen tot werkloosheid of brugpensioen. Een jongere kan immers opnieuw werk vinden, maar voor een oudere werkloze is dat bijna onmogelijk.”

En de overheid zal moeten opdraaien voor meer werklozensteun.

“De federale overheid betaalt twee keer. In eerste instantie kan het interprofessioneel akkoord blijkbaar alleen maar tot stand komen mits zware subsidies van de regering. En diezelfde regering gaat moeten opdraaien voor de werkloosheidsuitkeringen van de oudere werknemers die gaan afgedankt worden.”

U vermoedt een verborgen agenda?

“Ik vind dit op zijn minst zeer cynisch van de werkgevers die altijd betogen dat ook ouderen moeten blijven werken, maar die nu een algemene lastenverlaging proberen door te drukken op de kap van die oudere werknemers.”

Is er nog iets aan te doen?

“Ik heb contact gehad met de top van de federale regering en ik heb de indruk dat ze inzien wat er op het spel staat. Ik hoop echt dat men dit nog herbekijkt.”

Luc Standaert