Westerlo gaat voor afgeslankt Rooiveld

Het Westels schepencollege wil dat de provincie de grootse plannen voor het Rooiveld danig afzwakt. Minder cross- en trainingsdagen, geen kartingomloop en een ‘evenementenpark’ dat kleiner is dan de geplande twintig hectare zijn de eisen. Dit voorstel legt het college op 15 december voor aan de gemeenteraad.

Grote evenementen kunnen vier per jaar doorgaan met bijhorende oefenritten. De oefenritten moeten plaatsvinden op de dag van de wedstrijd (drie dagen van 9u tot 18u en een dag van 11u tot 21u). Trainingstijden kunnen worden gespreid over 114 dagen per jaar.

Van 1 april tot 31 oktober: -tweewekelijks op woensdag van 16.30u tot 19.30u (voor jeugd). -wekelijks op donderdag van 16.30u tot 19.30u. -eenmaal per vier weken op zaterdag van 12u tot 16u. Van 1 november tot 31 maart: -wekelijks op zaterdag van 13u tot 16u.

Tijdens een proefperiode van twee jaar mogen 4x4-auto’s maandelijks vijf vrij te kiezen dagen rijden, in totaal zestig dagen per jaar. Na een grondige evaluatie en overleg met de omwonenden kan het beheerscomité na de proefperiode de gebruiksfrequentie verhogen tot maximaal maandelijks tien vrij te kiezen dagen, of 120 dagen per jaar.

Tegemoetkoming

Met deze tegemoetkoming hoopt het schepencollege het verzet in te perken tegen de grootschalige uitbreiding van het motorcrossterrein aan het Rooiveld. Burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) wijst erop dat de plannen voor de uitbreiding van het Rooiveld niet van de afgelopen weken dateren, maar van bijna tien jaar geleden.

“Wij blijven consequent, maar we willen de overlast drastisch beperken”, zegt Van Hirtum. “De nieuwe omloop moet optimaal ingepast worden in het landschap, de verkeersleefbaarheid van de buurt moet centraal staan en het lawaai dient ingeperkt. De impact van de omloop op de omgeving moet dus beperkt blijven.”

Overleg

Om dat te realiseren wil het schepencollege dat het gebruik van de omloop tot in detail wordt opgenomen in de beheersovereenkomst over het Rooiveld. De forse uitbreiding van het terrein wordt afgewezen. “We willen geen kartingcrossterrein”, zegt Guy Van Hirtum. “Dat bespaart ons al vier hectare. Aan landbouwer Walter Verreydt gaan we vragen of hij zijn akkers wil ruilen voor de naastliggende gronden.”

Ook om het lawaai te drukken moeten er maatregelen komen. “Het voorstel van de provincie rond het grote aantal trainings- en wedstrijddagen is onaanvaardbaar en niet realistisch. Dat aantal moet flink worden verlaagd. Zelfs als de vaste omloop een feit is, moet er over de lawaaihinder en de gebruiksfrequentie overleg zijn met de omwonenden, zodat het aantal trainings- en wedstrijddagen eventueel nóg omlaag kan. Het beheerscomité van de omloop moet elk jaar met de omwonenden rond de tafel zitten om de situatie te bespreken”, pleit Guy Van Hirtum.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio