1 / 2

Vlaanderen plant 65.000 nieuwe woningen tegen 2020

De Vlaamse regering heeft een ambitieus plan doorgevoerd waarbij er tegen 2020 65.000 nieuwe sociale woningen bijkomen. Zo moeten de lange wachtlijsten verdwijnen en probeert de regering met de grote investering de dalende werkloosheid tegen te gaan en de slabakkende economie weer aan te zwengelen.

jrosquin

Momenteel zijn er in Vlaanderen 143.000 sociale huurwoningen en 12.000 sociale koopwoningen. 65.000 extra woningen in de komende tien jaar zijn echter geen overbodige luxe. Maar liefst 55.000 mensen staan immers op een wachtlijst voor een sociale woning.

Verspreid over alle gemeenten in Vlaanderen komen er op vrij korte termijn 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels bij.

15 miljard euro

De Vlaamse regering trekt in totaal maar liefst 15 miljard euro uit voor het grote project. Nieuw is bovendien dat de private sector tegen dezelfde voorwaarden als de sociale huisvestingsmaatschappijen sociale huurwoningen mag bouwen.

Voorts wil de Vlaamse regering via fiscale stimulansen de renovatie van leegstaande of verkrotte woningen aanmoedigen.

De overheid hoopt twee vliegen in één klap te slaan. Het grote project moet er ook voor zorgen dat er meer jobs ontstaan in de bouwsector, zodat de werkloosheid wordt tegen gegaan.