Nederland scoort het best op gebied van ontwikkelingshulp

De Amerikaanse denktank Center for Global Development heeft berekend dat Nederland het meest doet inzake ontwikkelingshulp. Daarmee laat Nederland de drie Scandinavische landen achter zich. België eindigt veertiende in de ranglijst.

ikerremans

De denktank maakt jaarlijks een ranglijst van de 22 rijkste landen op basis van wat hun regeringen doen op de terreinen hulp, handel, migratie, technologie, milieu, veiligheid en investeringen voor arme landen. Volgens de denktank deed Nederland het het best.

Kleine bijdragen

België scoort met haar veertiende plaats iets beter dan vijf jaar geleden. Toch merkte de denktank nog verschillende negatieve factoren op.

Zo bijvoorbeeld het kleine aantal ongeschoolde immigranten dat in de jaren '90 België binnenkwam, de wapenexport naar arme en ondemocratische landen en de geringe overheidssteun die de Belgische regering geeft aan onderzoek en ontwikkeling.

Ook het feit dat België slechts kleine bijdragen levert aan internationale vredesmachten en aan humanitaire interventies leverde ons land slechte punten op.

Politiek belang

Opvallend is nog dat de Verenigde Staten pas zeventiende staan. Volgens de denktank bieden ze wel hulp aan, maar vooral aan landen waar ze zelf politieke belangen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld Afghanistan, Irak en Pakistan.

Rangschikking:

Grafiek: Center for Global Development