De besluiten van het GvA-mobiliteitsparlement

Gazet van Antwerpen organiseerde dinsdagavond het allereerste mobiliteitsparlement in Vlaanderen. Bijna 100 lezers hebben via hun pc of laptop online deelgenomen aan het debat dat om acht uur begon en een uur duurde.

bsouffreau

De deelnemers werden opgedeeld in kleine groepjes van vijf mensen en die debatteerden over de belangrijkste problemen inzake mobiliteit.

Stellingen over mobiliteit

In totaal zijn op een uur precies 1.159 stellingen geformuleerd door de deelnemers. De stellingen die tijdens het debat ook door de andere deelnemers van het groepje werden gedragen, gingen door naar een volgende groep. Zo ontstonden dan gaandeweg meningen en ideeën die gedragen werden door de volledige groep, synthetrons genoemd.

De belangrijkste conclusies

Hieronder staan de belangrijkste synthetrons van het debat. Met de pijltjestoest kunt u door de resultaten bewegen.

View SlideShare presentation or Upload your own.

U kunt ook de pagina uit de krant in PDF downloaden.

Wat is Synthetron

Synthetron is een “social brainstorm” voor grote groepen. Onder leiding van een moderator worden in een uur interactief meningen uitgewisseld. Door steeds te stemmen volgt er een lijst met de belangrijkste stellingen uit de discussie die ook gedragen worden door andere deelnemers: de synthetrons.

Synthetrons worden gerangschikt volgens % draagvlak.

www.synthetron.com

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio