Commissie opgericht om financiële crisis te onderzoeken

De Kamer heeft donderdagavond een bijzondere commissie Bankcrisis opgericht. Die gaat het hoe en waarom van de financiële crisis in ons land onderzoeken.

ikerremans

De oppositie vroeg al een tijdje om een parlementaire onderzoekscommissie die de cruciale weken van de crisis moet reconstrueren.

'Windowdressing'

Die krijgen de oppositiepartijen momenteel dus niet. Enkel als het later nodig zou blijken, kan de commissie alsnog worden omgetoverd tot een echte onderzoekscommissie.

Tijdens het debat donderdagavond hekelde de oppositie daarom "het gebrek aan durf" van de regering. SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven had het zelfs over "pure windowdressing".

Ook LDD-Kamerlid Robert Van de Velde en VB-fractieleider Gerolf Annemans haalden uit. "U draagt een verpletterende verantwoordelijkheid", aldus Van de Velde. "Tientallen essentiële vragen over de crisis blijven onbeantwoord en de meerderheid gaat toch gewoon over tot de orde van de dag."

Experts

De opgerichte commissie Bankcrisis zal werken met een rapport, opgesteld door vier experten. Zij moeten zowel de oorzaken als de verantwoordelijken van de financiële crisis opsporen.

Groen!

In totaal stemden 96 parlementsleden voor en 26 tegen (sp.a, Vlaams Belang en N-VA). Zes parlementairen onthielden zich (LDD en FN). Opvallend is vooral dat ook Groen!, dat nochtans luid meeriep om de parlementaire onderzoekscommissie, voor stemde.