1 / 2

Steeds meer fraude met SIS-kaarten

Ziekenhuizen en apothekers zien steeds vaker dat SIS-kaarten worden doorgegeven, of dat misbruik wordt gemaakt van gestolen of verloren geraakte pasjes. Vooral minderbedeelden en illegalen proberen op die manier de ziekteverzekering op te lichten.

kscherpenberg

Een arts van het Jan Palfijnziekenhuis in Gent betrapte onlangs een vrouw op het gebruik van de SIS-kaart van een ander. De vrouw was zwanger, maar de gegevens op de SIS-kaart vertelden de dokter dat de baarmoeder van de kaarthoudster twee jaar eerder was weggehaald...

Zulke verhalen zijn in tal van ziekenhuizen tegenwoordig geen uitzondering meer. SIS-kaarten worden steeds vaker gebruikt door mensen die eigenlijk niet gedekt zijn door de ziekteverzekering. Ofwel wordt gebruikgemaakt van gestolen of verloren pasjes, ofwel worden ze doorgegeven. Volgens het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) worden jaarlijks zo’n 300.000 SISkaarten geschrapt na melding van de eigenaar dat zijn exemplaar gestolen is, of verloren geraakt.

SIS-kaart verdwijnt

De SIS-kaart werd in 1998 ingevoerd. Ze wordt gebruikt voor identificatie in de sociale zekerheid en komt dus van pas bij de apotheker, het ziekenhuis, OCMW’s...

In 2011 verdwijnt de SIS-kaart. Dan komen de gegevens op de elektronische identiteitskaart.