Fietstraject dient aangepast

Er valt heel wat te verbeteren aan het fietstraject tussen Denderbelle en Dendermonde. Dat blijkt uit de resultaten van een rondvraag die het ACW bij een veertigtal fietsers hield. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) belooft mee naar oplossingen te zoeken.

Begin september ondervroegen leden van de bewegingen uit de ACW-zuil een veertigtal fietsers, die tijdens hun tocht tussen Denderbelle en Dendermonde regelmatig passeren in de Boonwijk. ”Daarbij zijn heel wat schoolkinderen en marktgangers”, schetst lokaal ACW-voorzitster Erna Van Dyck.

”Eigenlijk is het traject helemaal niet aangepast aan de vele fietsers, die grotendeels zonder fietspad tussen de vele auto’s en vrachtwagens moeten rijden. Woensdagavond overhandigde het ACW, samen met de KWB en de KAV van de Boonwijk, de resultaten van hun rondvraag aan de burgemeester.”

Kruispunten

Dankzij de interviews met de fietsers kwamen enkele opvallende zaken aan het licht. Zo vinden de zwakke weggebruikers de spoorwegovergang, die meteen gevolgd wordt door de bocht in de Paardentrapstraat, erg gevaarlijk, net als het kruispunt van de Burgemeester Portmanslaan en de Geldroplaan.

Ze kaarten ook aan dat wagens die uit zijstraten komen vaak rechtstreeks de straat opdraaien, omdat er geen fietspaden zijn waarvoor ze zouden afremmen. ”Op de Portmanslaan rijden wagens vaak veel te snel. Sommige chauffeurs gebruiken de straat blijkbaar als openbaar slipparcours”, klinkt het geërgerd.

Rode Wegel

”We appreciëren dat er inspanningen zoals snelheidscontroles zijn, maar we willen wel vragen om de trage weg van de Rode Wegel te herwaarderen, zodat fietsers die als een verbindingsweg tussen Denderbelle en de Boonwijk kunnen gebruiken”, besluiten de ACW’ers, die aan burgemeester Piet Buyse hun gebundelde voorstellen en een symbolisch kinderfietsje overhandigden.

De burgemeester beloofde te laten onderzoeken of het mogelijk is om de verbeteringen voor fietsers te realiseren.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio