Gilbert Van Schoonbeke terug in Maagdenhuis

De portretten van Gilbert Van Schoonbeke en zijn vrouw Elizabeth hangen na meer dan honderd jaar weer in het Maagdenhuis. Ze kregen een ereplaats in de zestiende-eeuwse kamer.

De twee portretten verhuisden op het einde van de negentiende eeuw naar het nieuwe Museum voor Schone Kunsten. De enorme kunsttempel op het Zuid had toen nood aan schilderijen om de vele muren te stofferen.

Bruikleen

Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, de verre voorloper van het OCMW, gaf tal van kunstwerken in bruikleen. Vele keerden de voorbije jaren terug, maar de portretten van Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556) en zijn vrouw Elizabeth Heyndrickx (1527-1587) bleven tot vorige week in het KMSKA, waar ze in het depot waren verzeild geraakt.

Zakenman, stedenbouwkundige en grondspeculant Gilbert Van Schoonbeke was een opmerkelijke figuur uit de Gouden Eeuw van Antwerpen. Hij ontwikkelde een nieuwe wijk op het huidige Eilandje. De erfgenamen van de Van Schoonbekes verbouwden en breidden het Maagdenhuis uit.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio