“We breken geen woningen af”

Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan heeft Putte ongeveer 550 zone­vreemde woningen op zijn grondgebied. Dat is bijna tien procent van het totaal aantal woningen in de gemeente. Putte wil deze woningen nu meer rechtszekerheid geven via nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

”Het is de bedoeling om gebiedsgerichte RUP’s op te maken zodat we een oplossing kunnen bieden voor ongeveer 550 zonevreemde woningen verspreid over heel de gemeente”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Scheltiens (sp.a). Deze woningen waren meestal al gebouwd vooraleer het Vlaams Gewest de verschillende bestemmingen op de plannen van aanleg vastgelegde. ’Zonevreemd’ betekent dus niet hetzelfde als ’illegaal’.

Illegale woningen zijn woningen gebouwd zonder bouwvergunning, terwijl de meeste zonevreemde woningen en gebouwen volledig wettelijk tot stand gekomen zijn. ”550 zonevreemde woningen lijkt veel, maar dat is het niet. Als je even naar de andere gemeenten uit de regio kijkt, blijkt dat het cijfer gemiddeld is. Toch is het moeilijk om te vergelijken omdat Putte blijkbaar een proefproject is op dit vlak”, legt Scheltiens uit.

“Geen heksenjacht”

”Wij denken aan gebiedsgerichte RUP’s. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen die bij een erkend woongebied aansluiten, zonevreemde woonconstructies en geïsoleerde woningen. Voor woningen in kwetbaar gebied wordt een specifiek kader uitgewerkt”, geeft de schepen mee.

”Het is zeker niet onze bedoeling om een heksenjacht te organiseren of woningen af te breken. We willen voor oplossingen en rechtszekerheid zorgen en ook voor onszelf eens bekijken waar we aan toe zijn”, stelt Scheltiens. ”Op dit ogenblik hebben wij immers onvoldoende zicht op de problematiek van de zonevreemde woningen.”

“In een eerste fase zal Igemo samen met de gemeente een inventaris opmaken om zo een correct beeld te krijgen van de omvang van de gebieden met zonevreemde woningen. Op basis daarvan zal die problematiek verder onderzocht worden en gaan we het beleid verder verfijnen. Daarin zullen we voor elke zonevreemde woning aangeven hoe en in welk RUP ze opgenomen worden en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn”, besluit de schepen.Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio