Heraanleg Markt start in 2009

De gemeente en het ontwerpbureau hebben het voorontwerp van de heraanleg van de Grote Markt voorgesteld aan de inwoners van Westerlo. Enkele handelaars hekelen de afname van het aantal parkeerplaatsen. De werkzaamheden starten in het najaar van 2009.

De heraanleg omvat de Grote Markt, Polderstraat, Vismarkt, Boerenkrijglaan, E.J. Van Gansenstraat, P.E. Peetersstraat en Sint-Lambertusstraat. De aannemer legt deze straten heraan van gevel tot gevel. Alle bestaande bloembakken en de meeste bomen verdwijnen. De gerooide bomen worden vervangen door lindebomen.

Herkenbaar

De doortocht van de Sint-Lambertusstraat naar de Polderstraat blijft behouden, maar de Polderstraat krijgt een paar versmallingen. Het centrum moet een herkenbaar geheel vormen. Krachtlijnen zijn het behoud van het groene karakter van de markt, het verbreden en heraanleggen van de stoepen, een uniform design van straatmeubilair en het heraanleggen van de parkeerplaatsen. Vooral dat laatste vormt een punt van discussie.

De parkeerplaatsen komen anders te liggen en er zullen twaalf plaatsen minder zijn. De parkings in de verbinding naast de marktlinde verdwijnen. Dat schiet bij enkele middenstanders in het verkeerde keelgat. Ze verwijten de gemeente dat ze te weinig rekening houdt met de winkeliers. Anderzijds laten de bredere stoepen toe dat horecazaken een terras kunnen plaatsen.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt in fasen en de gemeente raamt de kosten op twee miljoen euro. Het ontwerpbureau hoopt dat de werkzaamheden in het najaar van 2009 aanvangen. Over de woensdagmarkt pleegt de gemeente nog overleg met de marktcommissie.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio