GvA-mobiliteitsparlement wil veilige fietspaden

Het door Gazet van Antwerpen opgezette online-mobiliteitsparlement kiest voluit voor veiligere fietspaden. De honderd deelnemers waren het erover eens dat de mobiliteitsproblemen moeten worden opgelost. Maar over de manier waarop was er onenigheid.

bsouffreau

Gazet van Antwerpen zette dinsdag een online-mobiliteitsdiscussie op in samenwerking met het overheidsproject Vlaanderen in Actie. Dat gebeurde door lezers, die zich elektronisch aanmeldden door hun computer aan elkaar te koppelen. In elke deel-discussie kon gezocht worden naar eenstemmigheid over ideeën.

Die eenstemmigheid was er overduidelijk waar het de fietspaden en het comfortabel fietsen naar de stad betrof. Liefst 80% van de lezers wil op dat terrein meer investeringen zien.

Oosterweelverbinding

Over het rondmaken van de Ring was er ook een vrij grote eensgezindheid. Zelfs 70% koos voor een Oosterweelverbinding. Maar wanneer de alternatieven daarvan op tafel werden gelegd, was die gelijkgezindheid ver te zoeken. De keuzemogelijkheden ‘tunnel, brug, brugtunnel en ander traject’ haalden geen van alle een meerderheid. Het topantwoord was ‘tunnel’ dat 28% scoorde.

Tol Kennedytunnel

Over tol aan de Kennedytunnel waren de deelnemers verdeelder dan ooit. De helft koos voor geen tol (omdat ze al te veel belastingen betaalden).

De meeste van onze lezers, die gisteren deelnamen aan de online-bevraging, kozen voor een milieu- en mensvriendelijke verbinding.

Dat die er moet komen, vinden ze overduidelijk. Vandaag en morgen is dat het grootste probleem. Velen stelden ook dat de mobiliteitsproblemen al veel eerder hadden moeten worden aangepakt.

JVB, BrSo

Winnen een vouwfiets

Onder de deelnemers aan de discussie hebben we vijf vouwfietsen verloot. De winnaars zijn:

  • Hilde Geraets uit Schelle
  • Tony Verbeeck uit Hombeek
  • John Verheyen uit Ekeren
  • Leen Debruycker uit Herentals
  • Adeline Henderix uit Deurne

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio