Stad wil bewoners betrekken bij heraanleg Scheldekaaien

De stad Antwerpen wil een nieuw BAM-debacle voorkomen en daarom worden verschillende projecten opgestart zodat de betrokkenheid van inwoners bij de grote heraanleg van de Scheldekaaien wordt vergroot.

jrosquin

Enkele middenveldorganisaties hadden aangedrongen op meer inspraak en via de ondertekening van een participatiecharter met de Vlaamse overheid heeft de stad Antwerpen nu haar engagement verklaard.

De bewoners en middenveldorganisaties zullen betrokken worden vanaf de planfase van de heraanleg, die nu aan de gang is, tot de afronding van het projectontwerp in 2009. Onder meer Unizo, ACW en de belangengroep Antwerpen aan't Woord zullen betrokken partners zijn.

Dialoogweek, vormingsavond en symposium

Op 9 december zal er door de stad een vormingsavond rond de heraanleg worden georganiseerd in het Noorderkasteel en tussen 19 en 21 maart 2009 vindt er een symposium plaats over het project.

Begin maart volgt er dan weer een dialoogweek waarbij de inwoners op verschillende plaatsen in de Scheldestad terecht kunnen met vragen en bedenkingen over de toekomst van de Scheldekaaien. De opmerkingen die daaruit voortkomen zullen voorgelegd worden aan experts op het symposium.

Hoe zou u de Scheldekaaien willen herinrichten? Reageer hieronder via onze reactiemodule.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio