Sloop legt bunker bloot

Bij graafwerkzaamheden op de site van de vroegere stadsmagazijnen in Turnhout zijn twee Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog blootgelegd. De Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting (TMH) vreest dat ze haar sociale woonproject op die locatie nu moet afblazen, maar volgens kenners is dat niet nodig.

jvandermosten

Met het slopen van de oude stadsmagazijnen op de Steenweg op Oosthoven kwamen twee Duitse oorlogsbunkers uit de Eerste Wereldoorlog boven water. De voormalige fabrieksloodsen van Etaf waren er gewoon bovenop gebouwd. De vondst kwam als een totale verrassing voor TMH, die er een sociaal woonproject met tien woongelegenheden voorbereidt.

“Het is een beetje afwachten wat de overheid nu over de bunkers beslist”, zegt directeur Peter Vanommeslaeghe van TMH. “We zitten nog maar in de fase van het voorontwerp en hebben dus nog wel even tijd. Maar als blijkt dat we de bunkers moeten bewaren, hebben een heel groot probleem en vrees ik dat ons woonproject van de baan is.”

Zo’n vaart hoeft het volgens deskundige George Melis van de Simon Stevinstichting niet te lopen. “We hebben er bij de stad voor gepleit om beide bunkers te behouden. Maar dat kan net zo goed ondergronds, door er een weg of parkje over te leggen. Mits wat aanpassingen in de plannen kan dat woonproject perfect gerealiseerd worden.”

Volgens George Melis gaat het om een grote afwachtingsbunker voor mitralleurschutters uit 1917 en een kleinere observatiebunker. “De ongewone plaatsing en constructie maken van deze laatste een type dat mogelijk uniek is in de wereld”, zegt de expert. “Het zou erg grote zonde zijn om dit stukje militair erfgoed uitTurnhout te laten verdwijnen.”

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio